Raad van Advies

Alle activiteiten van het RAB register staan onder toezicht van de Raad van Advies. De Raad van Advies is een team van belanghebbenden die een bijdrage leveren aan de conceptontwikkeling ten aanzien van onderwijsfilosofie, imago, integrale kwaliteitsverbetering en organisatieontwikkeling. Leden van de Raad van Advies zijn vanuit hun functie nauw betrokken bij bedrijfsopvolging.

De Raad van Advies is als volgt samengesteld:

  • De heer drs. C.P.A.C. Toebosch, Directeur Avans+
  • De heer H.M.T.G. Derks MBA, Directeur Personal & Corporate Finance
  • De heer A.H.P.M. Dominicus RS MBA RAB, Directeur Adagium
  • De heer F. Engels, Business Banker
  • De heer drs. B.G.L. Abelen RAB, Directeur Adcorporate International
  • F. van Ee RAB RV, Directeur corporate finance Alfa Accountants en Adviseurs

College van Leerdoelen

Het College van Leerdoelen heeft zich ten doel gesteld de actualiteiten op het gebied van bedrijfsopvolging en overname te vertalen naar concrete leerdoelen. Zij adviseren de opleidingsinstituten een concrete vertaalslag te maken tussen de actualiteiten in de praktijk en het onderwijsprogramma.

Het College van Leerdoelen is als volgt samengesteld:

  • De heer mr. L.H.J. Palmen RAB, Senior bedrijfsadviseur Kamer van Koophandel Limburg
  • De heer H.M.T.G. Derks MBA, Directeur  Personal & Corporate Finance

Examencommissie

De examencommissie heeft zich ten doel gesteld het niveau van het examen te bewaken overeenkomstig de leerdoelen.

De examencommissie is als volgt samengesteld

  • De heer W. de Jong, Relatiebeheerder Adviseur Van Lienden & Kooistra Accountants
  • De heer mr. F. Onstwedder, Partner Marree & Van Uunen belastingadviseurs