Raad van Advies

Alle activiteiten van het RAB register staan onder toezicht van de Raad van Advies. De Raad van Advies is een team van belanghebbenden die een bijdrage leveren aan de conceptontwikkeling ten aanzien van onderwijsfilosofie, imago, integrale kwaliteitsverbetering en organisatieontwikkeling. Leden van de Raad van Advies zijn vanuit hun functie nauw betrokken bij bedrijfsopvolging.

De Raad van Advies is als volgt samengesteld:

  • De heer drs. C.P.A.C. Toebosch, Directeur Avans+
  • De heer H.M.T.G. Derks MBA, directeur Personal & Corporate Finance, Avans+
  • De heer drs. B.G.L. Abelen RAB, Directeur Adcorporate International
  • De heer F. van Ee RAB RV, Directeur corporate finance Alfa Accountants en Adviseurs

College van Leerdoelen

Het College van Leerdoelen heeft zich ten doel gesteld de actualiteiten op het gebied van bedrijfsopvolging en overname te vertalen naar concrete leerdoelen. Zij adviseren de opleidingsinstituten een concrete vertaalslag te maken tussen de actualiteiten in de praktijk en het onderwijsprogramma.

Het College van Leerdoelen is als volgt samengesteld:

  • De heer H.M.T.G. Derks MBA, directeur Personal & Corporate Finance, Avans+
  • De heer drs. G.J. Bruggeman AA Msc, Opleidingsmanager Accountancy, Avans+

Examencommissie

De examencommissie heeft zich ten doel gesteld het niveau van het examen te bewaken overeenkomstig de leerdoelen.

De examencommissie is als volgt samengesteld:

  • De heer mr. F. Onstwedder, Partner Marree & Van Uunen belastingadviseurs
  • De heer drs. R. Franssen RA, directeur Internal Audit & Risk management