RAB-register
Bedrijfsopvolging is een complex vakgebied. In een tijd waarin met name voor familiebedrijven een overnamegolf staat te wachten, is de vraag naar goede adviseurs enorm. Avans+/ Instituut Scire wil met functiegerichte opleidingen de specialistische kennis van de adviseurs verhogen. Hierdoor wil Avans+/ Instituut Scire een bijdrage leveren aan de kwaliteit van bedrijfsopvolging- adviezen. Adviseurs die de titel RAB mogen voeren beschikken over kennis op het gebied van de sociaal en emotionele aspecten van bedrijfsopvolging, de juridische en economische aspecten, de waardebepaling, opvolging en fiscaliteit IB, opvolging en fiscaliteit DGA, overlijden en opvolging, financieringsaspecten rondom de vennootschapsbelasting. 
Adviseurs die toegelaten zijn tot het RAB register beschikken, door de opleiding RAB FJ, over meer dan gemiddelde kennis op het gebied van bedrijfsopvolging. Daarnaast beschikken zij over een netwerk van collega adviseurs. Een RAB- adviseur staat dus garant voor een goed advies. U als ondernemer plukt daar de vruchten van.

PE-reglement RAB-register
In dit PE-reglement beschrijven wij de richtlijnen voor uw registratie in het RAB-register

Verplichte Permanente Educatie
U heeft de opleiding Register Adviseur Bedrijfsopvolging Fiscaal Juridisch (RAB FJ) succesvol afgerond. Met uw inschrijving in het register mag u de titel RAB voeren. Het verplicht volgen van Permanente Educatie (PE) vangt aan per januari van het jaar volgend op het jaar waarin u uw opleiding heeft afgerond.

Puntenwaardering
Als lid van het register dient u elk kalender jaar tenminste 12 studiepunten te behalen. Gedurende het jaar sturen wij u relevante artikelen, blogs en materialen toe. Met het bestuderen hiervan behaalt u automatisch 6 studiepunten. De overige 6 studiepunten behaalt u door het volgen van cursussen in het vakgebied bedrijfsopvolging. Eén studiepunt staat gelijk aan één college uur. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

Registratie PE punten
De door u jaarlijks gevolgde opleidingsactiviteiten worden vermeld op uw persoonlijke profielpagina. Heeft u elders een cursus gevolgd? Stuur dan uw certificaat ter beoordeling aan ons toe. Heeft u op een andere manier invulling gegeven aan het bijhouden van uw kennis op het gebied van bedrijfsopvolging? Neem hierover contact met ons op. Bij deze activiteiten wordt de puntentoekenning apart bepaald.

Uitschrijven
Wilt u zich uitschrijven? Meld dit dan schriftelijk aan ons. Met uw uitschrijving vervalt het recht om de titel RAB te voeren.